14199957_sAls uit de gratis quickscan blijkt dat er aan uw website de nodige verbeterpunten zijn, kan Pixion een volledige site scan uitvoeren. Hierin gaan we de diepte in en halen we alle onvolkomendheden boven. De full site scan dient als leidraad voor verdere optimalisatie aan uw site. Afhankelijk van de omvang van uw website wordt vastgesteld hoeveel tijd er nodig is om de gehele website door te lichten en de verbeterpunten te inventariseren. Met de quickscan kunt u zelf aan de slag om uw website te herstellen, u kunt de werkzaamheden ook aan Pixion voorleggen. Wij zullen snel en efficiënt uw website optimaliseren op de verbeterpunten die blijken uit de rapportage.

De full site scan geeft inzicht in de status van uw website, maar belangrijker nog, u weet exact wat er moet gebeuren om uw website weer optimaal te laten presteren. Uw website wordt onderzocht op onderstaande onderwerpen. Vanzelfsprekend wordt er bij de full site scan dieper ingegaan op de verbeterpunten en wordt er uitgebreider gerapporteerd. 

Vindbaarheid

U geeft bij de aanvraag van de quickscan aan op welke woorden u gevonden wilt worden. De quickscan geeft inzicht in de positie in zoekmachines wanneer er gezocht wordt naar deze woorden. In de rapportage adviseren wij of een zoekmachine optimalisatietraject voor uw website geschikt zou zijn.

Algemene Kwaliteit

Met een kennersoog bekijken we uw website. We beoordelen onder andere het gebruikersgemak. Wanneer nodig adviseren we een usability optimalisatie. Tevens wordt door een van de vormgevers een uitspraak gedaan over de uitstraling van uw website. Een content-editor beoordeelt de teksten in uw website.

Gebruikte technieken

Pixion is voorstander van het gebruik van moderne technieken in een website. Hiermee kan de beleving van uw website verbeterd worden. Het is van groter belang dat de website voor alle gebruikers op alle apparaten toegankelijk is en gebruikte technieke up-to-date zijn.

W3C Validatie

Om er zeker van te zijn dat zoekmachines uw website weten te vinden en dat uw bezoekers de website te zien krijgen zoals deze ontworpen is, dient uw website te voldoen aan de W3C validatie normen. Pixion scant een aantal pagina's van uw website. Wanneer uw site niet voldoet aan deze normen, adviseren wij uw website hierop aan te passen.

Snelheid

Internet wordt steeds sneller, gebruikers wennen hier snel aan. Wanneer uw website niet snel verschijnt is de kans groot dat een bezoeker weg is voordat uw homepage geladen is. Ook zoekmachines belonen snelle websites met een hogere positie. Pixion scant uw website en adviseert waar nodig in snelheidsoptimalisatie.

Beheeromgeving

Om uw website te kunnen bewerken is het handig om met een gebruiksvriendelijk Content Management Systeem (CMS) te werken. Pixion neemt uw systeem onder de loep. Er wordt gekeken naar de geïnstalleerde versie, of er updates beschikbaar zijn en of de modules die u gebruikt veilig zijn.