Het is niet toegestaan om gedeelten of volledige teksten, foto’s, afbeeldingen of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar  te maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pixion.

Pixionsluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.pixion.nl.

Heeft u vragen over de inhoud op deze website, neem dan contact op.